Wolne miejsca są zarówno na studiach stacjonarnych jak i zaocznych.

-Szczególnie chciałbym polecić informatykę bo te studia na pierwszym roku są mocno dofinansowywane z grantów unijnych i w zasadzie można ten kierunek studiować prawie za darmo- mówi Tadeusz Węgrzyński, rzecznik Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu.

O indeks można się również ubiegać na kierunkach politologia, psychologia, a także zarządzanie, gdzie do wyboru jest kilkanaście specjalności między innymi rachunkowość, marketing czy psychologia zarządzania.

Zdaniem rzecznika, tegoroczna rekrutacja na pierwszy rok studiów jest gorsza niż w latach poprzednich. Według wstępnych szacunków, liczba osób, które od pierwszego października, rozpoczną naukę w sądeckiej WSB będzie mniejsza o kilkanaście procent mniejsza niż w roku 2011.

Agata Wolak