Jarmarkowi towarzyszą koncerty muzyki folkowej oraz warsztaty. Można m.in. nauczyć się filcowania i tkania rękawic furmańskich. Jarmark Rzemiosła na starosądeckim rynku potrwa dziś do 20, a jutro wystawcy ponownie pojawią się na swoich stoiskach w godzinach od 11 do 19.