1 listopada br. kilkanaście minut po godzinie 6:00 na jednym z osiedli w Nowym Sączu kierująca oplem nie ustąpiła pierwszeństwa i doprowadziła do zderzenia z prawidłowo jadącą kią, po czym oddaliła się z miejsca zdarzenia. Policjanci ustalili, że sprawczynią kolizji była 35-latka. Kobieta została zatrzymana, a funkcjonariusze przeprowadzili badanie trzeźwości. Okazało się, że sądeczanka miała w organizmie ponad 5 promili alkoholu! Dodatkowo kobieta miała orzeczony przez sąd dożywotni zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.

Teraz sądeczanka odpowie za kierowanie pojazdem mimo orzeczonego dożywotniego zakazu i w stanie nietrzeźwości, a także za spowodowanie kolizji i oddalenie się z jej miejsca. Grozi jej wysoka grzywna oraz kara nawet do 5 lat więzienia.

KONSEKWENCJE KIEROWANIA POJAZDEM PO ALKOHOLU
Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) jest wykroczeniem, natomiast prowadzanie pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) jest przestępstwem.
Za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi:
·         grzywna w wysokości do 30 tysięcy zł lub areszt do 30 dni,
·         zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat,
·         15 punktów karnych.
Za przestępstwo prowadzania pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) grozi:
·         grzywna wymierzona w stawkach dziennych uzależniona od dochodu lub kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat (Jeżeli sprawca dopuścił się tego czynu np. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w związku ze skazaniem za to przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat),
·         zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich lub określonej kategorii) na okres od 3 do 15 lat,
·         świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5 000 zł do 60 000 zł,
·         15 punktów karnych,
·         jeśli kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości sprawca spowoduje wypadek, w którym są zabici lub ciężko ranni, trafi do więzienia na minimum 2 lata, a kara nie będzie mogła być zawieszona. Ponadto w takim przypadku sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Ponadto warto przypomnieć, że sprawca kolizji, który jest pod wpływem alkoholu lub który oddalił się z miejsca zdarzenia, ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za spowodowane przez siebie szkody. Dotyczy to również kierowców, którzy spowodują kolizję, nie mając uprawnień do kierowania pojazdami.