Po uroczystej mszy na starosądeckich Błoniach prezydent wręczył odznaczenia państwowe trzem zasłużonym strażakom ze Starego Sącza. Za Zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej i ochrony przeciwpożarowej Srebrnym Krzyżem Zasługi został odznaczony Andrzej Kowalczyk, a Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali Grzegorz Golonka oraz Roman Jop.

Prezydent w swoim przemówieniu przypomniał, że Stary Sącz to jego rodzinne miasto, stąd pochodzili jego dziadkowie.

"Część swojego dzieciństwa spędziłem w Starym Sączu i z zachwytem, i zazdrością patrzyłem przed wieloma laty na druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej, koło których często przechodziłem i zatrzymywałem się przy remizie patrząc, jak strażacy wyprowadzają swój samochód. Wtedy marzyłem, że kiedyś będę służył w straży pożarnej" – wspominał prezydent.

Prezydent dziękował strażakom za ich stałą gotowość do służby.