To jeden z najlepszych wskaźników w Małopolsce. 130 skazanych codziennie opuszcza więzienne mury i wykonuje zadania na rzecz miasta, okolicznych gmin, różnych stowarzyszeń oraz firm.

- Kolejnych 60 osób pracuje na terenie więzienia - mówi Łukasz Chruślicki, rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Nowym Sączu.

- Do pracy poza terenem zakładu karnego w systemie bez konwojenta kierowani są więźniowie, którzy zgłoszą się z taką prośbą do przedstawicieli zakładu, jak również ci, którzy rokują pozytywne funkcjonowanie w warunkach wolnościowych- dodaje rzecznik.

Najczęściej są to osoby osadzone za lekkie przestępstwa oraz które same zgłosiły się do odbywania kary.

Bartosz Niemiec/aw