Jest pięć punktów bezpłatnej pomocy prawnej, z których skorzystało 1100 osób. Liczba osób byłaby większa, gdyby nie pandemia. Każdy kto potrzebuje takiej pomocy, może z niej skorzystać - mówi Koszyk.

Z bezpłatnych porad mogą także skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniające innych osób. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Powiatu Nowosądeckiego.  

 

 

Bartosz Niemiec/bp