Jeżeli mamy taką wysoką inflację i ludzie próbują ratować swoje oszczędności poprzez wpłatę pieniędzy na lokatę lub kupno jakichś obligacji, to jak można ich potem karać podatkiem Belki, przecież te odsetki są niższe niż inflacja. Ludzie realnie tracą pieniądze i jeszcze od tej straty muszą zapłacić podatek. Takich rzeczy nie powinno być, podatek do zniesienia.

Konfederacja postuluje również zmiany ustaw podatkowych i uproszczenia podatków PIT, CIT i VAT. Liderzy partii zapowiedzieli także likwidację 13. i 14. emerytury, 300 plus oraz brak waloryzacji 500 plus.