Na miejscu pojawili się także inspektorzy Wód Polskich. Z wody pobrano próbki, które oceni teraz WIOŚ.