Z uwagi na uwarunkowania terenowe, na obszary chronione Natura 2000, czyli rezerwat Bór na Czerwonem, lokalizacja obwodnicy w tym pasie, w którym jest ona projektowana, jest najmniej ingerującą i optymalną lokalizacją. Natomiast rozwiązania projektowe, czy to ma być nasyp czy estakada, pozostają do ustalenia na etapie prac projektowych. Widać dużą determinację  GDDKiA, żeby tę obwodnicę  południową budować.


Na razie południowa obwodnica Nowego Targu jest w fazie projektowej. Propozycja GDDKiA  to budowa obwodnicy, która miałaby około 4,5 kilometra długości, zaczynałaby się na węźle Nowy Targ Południe, następnie biegłaby wzdłuż doliny Białego Dunajca, skręcałaby na południowy wschód i łączyłaby się z drogą wojewódzką.