Do pierwszego etapu kontroli zostały wytypowane placówki dla osób z różnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, które mogą się wiązać z kategorią stosowania przymusu bezpośredniego.  Zgodnie z wytycznymi minister Marleny Maląg, kontrola będzie obejmowała wszystkie placówki pomocy społecznej i zakłady opiekuńczo-lecznicze.

Wojewoda małopolski prowadzi też wewnętrzną kontrolę w urzędzie. Okazuje się, że już dwa lata temu do urzędu wojewódzkiego dotarły informacje o nieprawidłowościach w stosowaniu przymusu bezpośredniego w ośrodku w Jordanowie.

Wojewoda chce się dowiedzieć czy jego urzędnicy odpowiednio nadzorowali wdrażanie zaleceń pokontrolnych. Zapowiedział, że poniosą konsekwencje dyscyplinarne, jeśli okaże się, że nie dopełnili swoich obowiązków.


W związku z tą sprawą dwie osoby zostały odsunięte od pracy z dziećmi i usłyszały prokuratorskie zarzuty.
Trzy zarzuty usłyszała opiekunka - między innymi znęcania się nad osobami niepełnosprawnymi psychicznie i fizycznie oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Dyrektor placówki śledczy zarzucili utrudnianie postępowania.