Zarzewie ognia zostało zlokalizowane, co oznacza, że pożar się nie rozprzestrzenia. Trwa akcja gaśnicza.