Jak zapewnia ordynator, oddział działa bez ograniczeń, w pełnym zakresie. Jest zapewniona ciągłość dyżurów i zabiegów, wszystkie osoby, mające umowy o pracę, są w szpitalu.

Od września oddziałem kieruje nowy ordynator, wdrażane są też głębokie zmiany jeśli chodzi o działanie tej części nowotarskiego szpitala. Personel medyczny ma być bliżej pacjentek, a te mają być na bieżąco informowane o stanie zdrowia i podjętych metodach leczenia i współdecydować o ich wyborze. Oddział poszerza też swój zakres usług medycznych o dodatkowe zabiegi laparoskopowe, oraz oferuje przez całą dobę rodzącym kobietom znieczulenie zewnątrzoponowe, co wymaga stałej obecności lekarza anestezjologa.