Na miejsce kierowane są służby ratownicze, żeby uwolnić pasażerów i pomóc im w dotarciu do komunikacji zastępczej. 

W tej chwili strażacy w województwie pracują  przy piętnastu związanych z usuwaniem skutków  intensywnych opadów śniegu.