Rozpoczęło się ustawianie wieży wiertniczej do wydrążenia najgłębszego w Polsce odwiertu geotermalnego w Szaflarach. Specjaliści spodziewają się, że woda na głębokości 7 km będzie miała temperaturę nawet 180 stopni Celsjusza. Koszt inwestycji, w całości finansowanej przez NFOŚiGW, to 132 mln zł. Fot. PAP/Grzegorz Momot