Starania o powrót regularnego wojska na Sądecczyznę rozpoczęły się w 2018 roku, kiedy pod apelem zainicjowanym przez Społeczno-Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin podpisało się ok. 30 tys. sądeczan - samorządowców, polityków, przedsiębiorców zwykłych mieszkańców. Apel o ulokowanie tutaj jednej z zaplanowanych do formowania nowych jednostek trafił do Warszawy. W maju 2019 roku, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił, że w ramach 21 Brygady Strzelców Podhalański powstanie batalion piechoty górskiej z siedzibą na ziemi sądeckiej. Te zapowiedzi i plany właśnie wchodzą w fazę realizacji. Rada gminy Korzenna jednogłośnie zgodziła się na sprzedaż 30 ha terenu w miejscowości Wojnarowa. Tam powstać mają koszary, magazyny i część zaplecza socjalnego nowej jednostki.

O przychylności sądeckiego samorządu dla budowy jednostki dodatkowo świadczy zgoda radnych na preferencyjne warunki sprzedaży terenu. Działka, której wartość oszacowano na ponad 18 mln zł zostanie sprzedana Ministerstwu Obrony Narodowej z ponad 20-procentową bonifikatą za ok. 14 i pół mln zł. Teraz wypełnione muszą być przewidziane w przepisach procedury, ale Wójt Skowron wierzy, że umowę sprzedaży uda się podpisać jeszcze w tym roku. Obok trwających formalności samo formowanie jednostki już się rozpoczęło - przyznaje major Przemysław Lipczyński z 18 Dywizji Zmechanizowanej im gen Tadeusza Buka.

"Jesteśmy po pierwszych kwalifikacjach, które zostały przeprowadzone przez 21 Brygadę Strzelców Podhalańskich, oczekujemy na decyzję o wyznaczeniu żołnierzy na pierwsze stanowiska służbowe. Będzie to taka grupa przygotowawcza, której zadaniem będzie pociągnięcie całego procesu formowania tego batalionu" - wyjaśnia major Lipczyński.

Batalion piechoty górskiej w Wojnarowej ma liczyć ok. 800 żołnierzy nowocześnie wyposażonych i przeszkolonych do szybkiego przemieszczania się i działania w różnych częściach południowo-wschodniej Polski. Mieszkańcy Korzennej przyznają, że dzięki obecności armii będą się czuć bezpieczniej. To oczywiście na wypadek zagrożeń, ale codzienna obecność jednostki to także korzyść dla tego terenu. Również ekonomiczna. Obecność jednostki wojskowej, której modelem działania ma być mobilność to dodatkowy, bardzo mocny argument w staraniach o rozbudowę sieci dróg i szlaków kolejowych.

21 Brygada Strzelców Podhalańskich