Wszelkie analizy, które przeprowadziliśmy, wskazują, że w do Szczyrzycu ta placówka powinna się utrzymać i zarobić na siebie. Jest tu dość sporo instytucji, firm, bardzo duże zainteresowanie ze strony mieszkańców.Placówka pocztowa została przywrócona wspólnymi siłami Urzędu Gminy Jodłownik i Poczty Polskiej. Pomieszczenia dla nowej filii w centrum Szczyrzyca udostępnił i przystosował samorząd. W sumie reaktywacja kosztowała ok. 130 tys. złotych. 

Gdziny otwarcia placówki pocztowej: od poniedziałku do czwartku od 9.00-11.30 i 12.00-16.00, a w piątki 13.00-16.00 i 16.30- 20.00