- W lutym wybierzemy wykonawcę zadania. Chcemy powiększyć kubaturę budynku o około 190 metrów kwadratowych, uzyskać około 50 nowych pomieszczeń, w tym: kilkanaście sal dydaktycznych, bibliotekę, czytelnię. Chcemy lepszych warunków dla studentów. Jest to związane z przepełnieniem tego wydziału i przyszłymi planami rozwoju tego wydziału  – mówi Tomasz Zacłona, rzecznik prasowy Akademii.

Przy uczelni ma też powstać większy parking dla studentów i pracowników. Prace budowlane mają potrwać półtora roku.