Samorządowiec wyjaśniał również, że wyburzenia, jakie miały miejsce przy budowanym obiekcie w październiku i listopadzie, związane były z błędną lokalizacją klatek schodowych.

Koszt inwestycji to blisko 80 milionów złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą z zaciągniętego przez miasto kredytu.