Studenci będą się mogli uczyć na wirtualnych obrazach przestrzennych. Wszystkie narządy można bardzo precyzyjnie pokazać, lepiej nawet niż podczas sekcji.

Niebawem zostaną powołane zespoły naukowo-badawcze, by w różnych obszarach zaangażować nie tylko studentów, ale i pracowników - dodaje Mariusz Cygnar, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Wirtualne laboratorium serca i naczyń powstało w Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii Intercard. Akademia Nauk Stosowanych ma też podpisane umowy o współpracy ze szpitalami w Nowym Sączu, Gorlicach, Limanowej i Krynicy.

Studenci uruchomionego w tym roku kierunku lekarskiego dostęp do uczelnianego prosektorium mają mieć za dwa lata. Do tego czasu będą jeździć na zajęcia do Radomia.