Propozycja władz miasta jest zaskoczeniem dla mieszkańców domków jednorodzinnych na osiedlu Dąbrówka. Urzędnicy nie konsultowali wcześniej z nimi ani z zarządem osiedla żadnych planów dotyczących tej działki. Mieli nadzieję, że ten ostatni miejski teren na ich osiedlu zostanie zagospodarowany na potrzeby rekreacyjne i budowę osiedlowego domu kultury.

Tymczasem na ostatniej sesji rady miasta prezes Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego zaprezentował plan budowy nowych mieszkań na wynajem w mieście. Budynki mają powstać dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w kilku miejscach m.in. przy ulicy Wita Stwosza.

Mieszkańcy osiedla Dąbrówka mają żal, że o wszystkim dowiedzieli się po fakcie. Podkreślają, że zależy im, aby na osiedlu pozostała niska zabudowa, dodają, że nie poinformowano ich, jak wysoki będzie planowany blok. Chcieliby, aby na tym terenie powstał dom kultury lub boisko.

Te plany popiera Michał Kądziołka, przewodniczący zarządu osiedla. Jak podkreśla, budowa osiedlowego domu kultury w tym miejscu planowana jest przez mieszkańców od lat i to w czynie społecznym:

W domu kultury miałby siedzibę zarząd osiedla Dąbrówka, który nie ma obecnie swojej siedziby, siedziba zarządu jest u mnie w domu. Do tego chcemy mieć miejsce do spotkań, gdzie będziemy mogli zorganizować np. dzień seniora, czy zebrania osiedlowe, na razie korzystamy z budynku SP nr 9.

Mieszkańcy, którzy nie zgadzają się na budowę domu wielorodzinnego, rozpoczęli zbiórkę podpisów pod prośbą do radnych o wykreślenie z planu tej lokalizacji. Czy jest na to szansa – nie wiadomo. Reporter Radia Kraków próbował skontaktować się w tej sprawie z prezesem miejskiej spółki, ale mu się nie udało.

Podczas sesji Jacek Żelasko podkreślał jednak, że budowa nowych bloków w Nowym Sączu na wynajem jest konieczna:

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez GUS, w Nowym Sączu w 2018 roku brakowało ponad tysiąca mieszkań. W kolejnych latach ta liczba gwałtownie rosła. W ramach tych 7 wniosków możemy zrealizować inwestycje, które pozwolą oddać mieszkańcom Nowego Sącza ok. 813 mieszkań, z których będą mogły korzystać mniej zamożne rodziny, gdyż nie będą musiały zaciągać drogich kredytów na zakup mieszkania

Prośba mieszkańców osiedla Dąbrówka ma zostać przekazana radnym na najbliższej sesji w połowie października.