Prezes Newagu Zbigniew Konieczek unika podawania szczegółów planu, ale przekonuje, że taka inwestycja przyniosłaby wiele korzyści dla Nowego Sącza.
Instalacja do spalania odpadów miałaby wytwarzać ciepło i energię elektryczną. Ciepło byłoby oddawane do miejskiej sieci ciepłowniczej. Prąd miałby natomiast zasilać sądecki zakład Newagu a nadwyżka byłaby oddawana do krajowej sieci energetycznej.