Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21:00, a kolejne dane o frekwencji Państwowa Komisja Wyborcza poda o godz. 18:30.