Jesteśmy praktycznie w ostatniej fazie, gdzie dokonujemy podziału tej działki. Jest ona zlokalizowana koło szpitala, też dostępność jest dobra i zarząd podjął już decyzję o przekazaniu bezkosztowym, czyli w formie darowizny na realizację celu publicznego. Będę prosił radnych o podjęcie tej decyzji, ponieważ najważniejsze jest to, by punkt pobrań został w Limanowej.

W Zakopanem stację krwiodawstwa czeka przeprowadzka z Urzędu Skarbowego do wymagającego przebudowy obiektu przy ul. Piłsudskiego. Na razie trwają prace nad projektem modernizacji budynku.

W Nowym Sączu jeszcze w tym roku zakończy się budowa oddziału Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Sienkiewicza. Nowoczesny budynek będzie nie tylko miejscem poboru krwi i sporządzania preparatów. Ma służyć także edukacji.