Rekreacyjny kompleks nad Dunajcem ma powstać w oparciu o formułę – zaprojektuj, sfinansuj i wybuduj. Miasto ma zabezpieczone na ten cel 26 mln zł, ale będzie też poszukiwać zewnętrznych źródeł finansowania.

-Będą nowe zasady finansowania z Unii Europejskiej i o te środki będziemy się starać. Również w Ministerstwie Sportu są pieniądze do pozyskania– mówi zastępca prezydenta miasta Jerzy Gwiżdż.

- Zostanie przeprowadzony przetarg, podpiszemy umowę poprzetargową. Natomiast poszukiwanie środków będzie miało miejsce już na etapie realizacji projektu- dodaje wiceprezydent.

"Sądecka Wenecja" czyli tor kajakowy, plaża, molo i zrewitalizowany Park Strzelecki, mają być otwarte najpóźniej w czerwcu 2016 r.

Sławomir Wrona/aw