Te ograniczenia dotyczą każdego hodowcy, czyli nawet jeżeli mamy jedną lub dwie kury. Nie powinny mieć kontaktu z dzikimi zwierzętami, z dzikim ptactwem — mówi powiatowy lekarz weterynarii w Limanowej Aneta Kawula

Główne zasady bezpieczeństwa w strefie zagrożonej to trzymanie ptaków — głównie drobiu — w obiektach zamkniętych, zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami i restrykcyjne stosowanie zasad higieny przez ludzi — informuje powiatowy lekarz weterynarii w Limanowej Aneta Kawula.

Należy też pamiętać, że o każdym przypadku znalezienia padłych dzikich ptaków należy informować służby weterynaryjne. Więcej o zasadach bezpieczeństwa w strefie objętej zagrożeniem ptasią grypą powiemy na sądeckich częstotliwościach po godz. 14.00.