Aby zapobiec ewentualnym przerwom w dostawie wody, uruchomiono cztery punkty z beczkowozami. Można z nich korzystać w rynku, przy ul. Leśnej, obok cmentarza i miejskiej biblioteki.