- Nie starczyło dla nas ambulansów używanych w czasie Światowych Dni Młodzieży, więc wojewoda przyznał nam i kilku innym powiatom 400 tysięcy na zakup ambulansu. Jesteśmy już w trakcie procedur dotyczących zakupu i wyposażenia karetki - wyjaśnia Marek Pławiak, starosta nowosądecki.

Władze powiatu zapewniają, że z własnego budżetu wyłożą pieniądze na wyposażenie karetki. Ambulans ma trafić do sądeckiego pogotowia na początku przyszłego roku. Będzie to już druga tak nowoczesna karetka w zasobach sądeckiego pogotowia.

 

 

 

 

 

(Marta Tyka/ko)