Uzyskane środki są wystarczające, trwa wyłanianie wykonawcy. Pierwszy przetarg został unieważniony z przyczyn formalnych, teraz wystartowało kilka firm, a wycena prac jest niższa od środków na ten cel i dlatego jest pewne, że osuwisko uda się zlikwidować.

Stabilizacja osuwisko na ul. Leśnej w Muszynie i remont drogi mają kosztować prawie 8 milionów złotych. Wykonawca ma czas na wykonanie prac do końca roku.