- To miejsce uczęszczane głównie przez turystów pod kątem widokowym. Z tego miejsca rusza się też na górskie trasy, jeździ się rowerem. Jest wielu biegaczy. To miejsce kultowe – zaznacza burmistrz Jan Golba.

Władze Muszyny wiążą z Malnikiem także inne plany inwestycyjne. Przygotowują się m.in. do budowy kolejki gondolowej, która umożliwiłaby turystom bezpośredni przejazd ze szczytu góry do ogrodów sensorycznych.

Starania tarnowskiej uczelni o zgodę na kształcenie przyszłych prawników trwały kilka miesięcy. Zgodę wyrazić musiało ministerstwo Edukacji oraz komisja akredytacyjna, decyzja dotarła do uczelni kilka dni temu.
  Tarnowska Akademia proponuje studentom 5 letnie jednolite studia magisterskie na kierunku prawo o profilu praktycznym, na kierunku będzie można także studiować zaocznie - w sumie dla studentów dziennych i zaocznych przygotowano 160 miejsc. Już można składać podania o przyjęcie
1
mówiła Małgorzata Martowicz prorektor ds studenckich ANS. Prawo będzie prowadzone na wydziale administracyjno - ekonomicznym - najbardziej obleganym wydziale tarnowskiej uczelni. W przyszłości wydział zmieni swoja nazwę na wydział Nauk Społecznych,prawo na tarnowskiej Akademii ma opierać się na mocnym kształceniu praktycznym zapowiada rektor ANS Małgorzata Kołpa
2
program studiów nie będzie się różnił od tego jakie obowiązuje na innych uczelniach obejmie ponad 90 różnych przedmiotów mówi dr Dorota Koptiew, prof.  ANS w Tarnowie.
3
 Kadrę utworzą wykładowcy związani już z tarnowską uczelnią ale także profesorowie z uczelni krakowskich, kieleckich, rzeszowskich czy Uniwersytetu Śląskiego
4
mówił dr Krzysztof Chmielarz,  ANS w Tarnowie. W planach jest także stworzenie w ramach kierunku prawo - nieodpłatnej poradni prawnej, a także utworzenie sali sądowej do przeprowadzania symulacji rozpraw i posiedzeń.  Studenci po ukończeniu studiów na tarnowskiej uczelni będą mogli wybrać ubieganie się o aplikację sądową, prokuratorską, notarialną, adwokacką, komorniczą oraz dalszą działalność naukową na 3 stopniu studiów doktoranckich.  Gwarantujemy presitz i wysoki poziom kształcenia zapewnia rekotr ANS Małgorzata Kołpa
5
 Uczelnia czeka tez na decyzję komisji akredytacyjnej w sprawie zgody na kształcenie na kierunku psychologia a jesienią chce złożyć wniosek o kształcenie na medycynie.