Trwa jego wyposażanie. Chodzi o różnego rodzaju artefakty, ale również stworzenie klimatu historycznego, czyli kpie zbroi, broni. Zostaną umieszczone w baszcie, która będzie stanowić nie tylko część ekspozycji historycznej, ale równocześnie będzie to baszta również widokowa, czyli będzie można podziwiać krajobrazy praktycznie z każdej strony, ponieważ baszta jest wyniesiona wysoko ponad poziom terenu.Wcześniej na górze Zmaczysko znajdowały się jedynie ruiny dawnej warowni. Dziś jest już widoczna zrekonstruowana baszta, dziedziniec i część mieszkalna zamku oraz fragment murów obronnych i niewielki most zwodzony. Odbudowa trwała blisko 3 lata.

Otwarciu zamku 30 września ma towarzyszyć 16. Jarmark Muszyński przy ratuszu w Muszynie.