Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki nie zaskoczyły dyrektorów szkół. Najważniejsze zasady bezpieczeństwa właściwie się nie zmieniły - wciąż obowiązywać będzie półtorametrowy dystans społeczny lub maseczki, jeśli nie można go zachować. Resort dodatkowo rekomenduje, by młodzież ze szkół ponadpodstawowych nosiła maseczki w częściach wspólnych szkoły. Sale mają być dezynfekowane przed i po zajęciach oraz wietrzone również w czasie lekcji. Resort utrzymał zalecenie, by nauczyciel nie przemieszczał się w czasie zajęć

"Stanowisko pracy nauczyciela prawdopodobnie zostanie określone po prostu przy tablicy, przy jego stoliku. Będziemy prosić państwa dyrektorów o to, aby wyznaczyli strefy dla rodziców, aby jak najmniej osób z zewnątrz wchodziło do szkoły. Jeżeli rodzic będzie musiał wejść z dzieckiem, będzie ograniczenie - jeden rodzic na jedno dziecko" - mówi Małgorzata Belska, dyrektor Wydziału Edukacji sądeckiego urzędu miasta.
Nowością w rekomendacjach ministerstwa jest między innymi to, by uczniowie, jeśli to możliwe, ograniczyli dojazd do szkoły środkami transportu publicznego. Resort zaleca korzystanie z pojazdów prywatnych, rowerów, hulajnóg, czy przemieszanie się pieszo. 

Wśród zaleceń resortu dla szkół jest też troska o kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. Jak te rekomendacje zamierza realizować III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, wyjaśnia wicedyrektor placówki Małgorzata Ważna 

"Na pewno będzie to program wychowawczo-profilaktyczny, który będzie uwzględniał takie postępowanie, które ma wspierać wszechstronnie uczniów, ale również rodziców i nauczycieli w tym procesie, może powolnym, wracania do normalności czy też funkcjonowania w tej sytuacji, która nadal wymaga od nas stosowania pewnych ograniczeń" - mówi Ważna.
Wicedyrektor III LO w Tarnowie zapowiada też, że szkoła będzie realizować zalecenie ministerstwa dotyczące szczepień dzieci powyżej 12 roku życia.

Szkoły po zapoznaniu się z wytycznymi ministerstwa rozpoczęły przygotowania do nowego roku szkolnego 

Elżbieta Kawik wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu nie kryje zadowolenia z powrotu do nauki stacjonarnej, podkreślając, że nauczanie hybrydowe przysporzyło nauczycielom wielu problemów.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zapewniło, że wszystkie szkoły, jeśli zgłoszą takie zapotrzebowanie, otrzymają środki ochrony osobistej i stacje dezynfekujące z funkcją umożliwiająca mierzenie temperatury oraz bezdotykowe termometry, a także pakiety edukacyjne dotyczące szczepień. Ministerstwo w swoich wytycznych zachęca też, by nauczyciele zabierali uczniów do parków, czy lasów. Odradza natomiast wycieczki do zamkniętych przestrzeni, gdzie nie można zachować dystansu społecznego.