Jak twierdzą mieszkańcy, na skutek wstrząsów pękają ściany i sufity w ich domach, a także rozszczelniają się instalacje. Wyniki pomiarów wstrząsów zanotowane przez nowe urządzenie mogą się przyczynić się do ubiegania o odszkodowania: 
"Nowe urządzenie AMAX zapewni uzyskanie wiarygodnych wyników pomiarów zachowywania się górotworu, co w konsekwencji ułatwi tak kopalni Janina i Taruon Wydobycie, jak mieszkańcom w procedowaniu ewentualnych skutków wstrząsów górniczych pochodzących z kopalni Janina"
- podkreśla Marcin Maślak, rzecznik prasowy Tauron Wydobycie.
Urządzenie ma uspokoić mieszkańców i dać im obiektywne źródło informacji o sile poszczególnych wstrząsów.