Radio Kraków
  • A
  • A
  • A

Zaczęły się konsultacje społeczne w sprawie przywrócenia praw miejskich Lanckoronie

Miejscowość utraciła prawa miejskie w 1934 r. Wójt gminy Tadeusz Łopata, który wspiera te aspiracje, podkreślił że status miasta będzie korzystny dla mieszkańców. „Pomysł powstał na podstawie głosu mieszkańców, którzy akcentowali chęć odzyskania praw miejskich podczas spotkań publicznych oraz w osobistych rozmowach ze mną” – podkreślił Łopata.

fot: T. Buszewski

Lanckorona na zdjęciach Tomasza Buszewskiego

Samorządowiec powiedział, że wśród mieszkańców kolportowane są ulotki z opisem historii Lanckorony, która przez 573 lata była miastem, a także wyliczeniem korzyści, wynikających z odzyskania tego statusu. „Wśród nich są m.in. szerszy dostęp do specjalistycznej służby zdrowia, możliwość nauki w szkole średniej lub filii uczelni wyższej, możliwość pozyskania funduszy unijnych przeznaczonych dla miast i miasteczek, a także stworzenie filii komisariatu policji” – powiedział wójt.

Samorządowiec zwrócił uwagę, że na miejscu można byłoby załatwiać m.in. sprawy związane z prawami jazdy oraz dowodami rejestracyjnymi. Niebagatelne znaczenie mają ułatwienia komunikacyjne. Lanckorona jest miejscowością o dużych walorach turystycznych, ale ilość busów nie ułatwia dotarcia do niej. „Do miasta kursów byłoby więcej. Tak naprawdę wsią nikt się nie interesuje” – powiedział.

Konsultacje potrwają do drugiej połowy czerwca. Mieszkańcy wypowiedzą się, wypełniając ankietę. Znajdzie się w niej jedno pytanie: „Czy jest pan/pani za nadaniem statusu miasta miejscowości Lanckorona?” Sekretarz gminy Teresa Florek powiedziała, że jeśli wynik konsultacji będzie pozytywny, rada wystąpi do rządu o nadanie praw miejskich. „Samorząd funkcjonowałby jako miasto i gmina” – dodała.Prawa miejskie nadaje Rada Ministrów. Aby uruchomić procedurę, rada gminy występuje z wnioskiem do MSWiA za pośrednictwem wojewody, który opiniuje dokument. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie, podstawowe dane statystyczne, szacunkowy koszt wprowadzenia zmian, wynik konsultacji z mieszkańcami, a także rys historyczny miejscowości i informacje o zabytkach oraz strukturze zatrudnienia.

Lanckorona spełnia kryteria uzyskania praw miejskich. Liczy ponad 2 tys. mieszkańców, z których zdecydowana większość zatrudniona jest poza rolnictwem. „W samej Lanckoronie mieszkańcy właściwie nigdy nie utrzymywali się z rolnictwa. Gmina ma raczej charakter turystyczny, rekreacyjny. Zawsze mówiło się letnisko Lanckorona. Do dziś zachował się unikatowy w skali kraju małomiasteczkowy układ urbanistyczny. Mamy też herb” – dodała sekretarz.

Lanckorona była w przeszłości jednym z ważniejszych miast w Małopolsce. W 1361 r. król Kazimierz Wielki zezwolił na lokację miasta. Ostatecznie doszło do niej na prawie magdeburskim 31 marca 1366 r. Monarcha wybudował w Lanckoronie zamek, który strzegł granicy ze Śląskiem i drogi do Krakowa. W 1410 r. za panowania Władysława Jagiełły miasto stało się siedzibą starostwa.

Podczas konfederacji barskiej Lanckorona poniosła duże straty. W 1768 r. konfederaci opanowali zamek. W 1771 r. zaczęło się jego oblężenie. Konfederaci poddali się w czerwcu 1772 r. Doprowadziło to do zniszczenia zamku i miasta, które już nigdy nie odzyskało dawnej świetności.

 

 

 

(PAP/ko)

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Skontaktuj się z Radiem Kraków - czekamy na opinie naszych Słuchaczy

Pod każdym materiałem na naszej stronie dostępny jest przycisk, dzięki któremu możecie Państwo wysyłać maile z opiniami. Wszystkie będą skrupulatnie czytane i nie pozostaną bez reakcji.

Opinie można wysyłać też bezpośrednio na adres [email protected]

Zapraszamy również do kontaktu z nami poprzez SMS - 4080, telefonicznie (12 200 33 33 – antena,12 630 60 00 – recepcja), a także na nasz profil na  Facebooku  oraz  Twitterze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię