Od grudnia z Katowic w kierunku północnej małopolski codziennie wyjeżdża 14 pociągów PolRegio. Tylko 9 dojeżdża do Olkusza. Pozostałe kończą bieg w Sławkowie, ostatniej stacji w województwie śląskim.

Nasz słuchacz - pan Maciej - dopytuje, dlaczego pociągi nie mogą kursować dalej: do Bukowna, Olkusza czy Wolbromia.

Wszystkie miejscowości przy linii kolejowej nr 62 są tak naprawdę wykluczone komunikacyjnie. Nie ma połączeń lokalnych dobrze zorganizowanych ani też dalekobieżnych np. do Warszawy czy Katowic. Koleją się nigdzie stąd nie można wydostać.

Przedłużenie kursów wymagałoby dofinansowania z budżetu województwa małopolskiego. Wicemarszałek Łukasz Smółka zapewnia, że urzędnicy słuchają uwag pasażerów. W sprawie pociągów dojeżdżających do Sławkowa nie chce jednak składać deklaracji. Mówi, że dla mieszkańców północnej części województwa przygotowana jest nowa oferta: to połączenie Olkusza z Krakowem przez Bukowno i Jaworzno Szczakową.

Już przygotowujemy się do uruchomienia bezpośredniego połączenia kolejowego z Olkusza do Krakowa. Liczymy na to, że ten proces skomunikowania stacji Jaworzno Szczakowa pozwoli na to, żeby mieszkańcy mogli również skorzystać z tej linii kolejowej i korzystać z publicznego transportu.

Ostatni pociąg pasażerski linią między Bukownem a Jaworznem przejechał 13 lat temu. Teraz ze Szczakowej pasażerowie mogliby w 40 minut dojechać do Krakowa lub w 20 do Katowic. Jak się dowiedziałem, przywrócenie połączeń jest rozważane nawet w przyszłym miesiącu, choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

Więcej informacji będziemy mogli podać bliżej wprowadzenia korekty rozkładu jazdy, która wypada 13 marca. Wtedy już będzie zerojedynkowo: pojawią się rozkłady jazdy i pasażerowie będą widzieli pociągi, które są przygotowane dla pasażerów. Uważam, że pasażerowie będą zadowoleni z oferty, która ostanie im przedstawiona przez przewoźnika kolejowego

- mówi Radiu Kraków wicemarszałek Smółka. Docelowo w okolicy Jaworzna i Bukowna ma powstać łącznica kolejowa. Dzięki niej pociągi mogłyby z Olkusza dojeżdżać do Krakowa bez konieczności zmiany kierunku jazdy w Jaworznie Szczakowej.

Połączenie kolejowe Olkusza z Krakowem zostało również zgłoszone do programu Kolej PLUS. Tutaj jednak rozważana jest budowa nowej linii łączącej Zabierzów z Olkuszem.

Na razie dużo bardziej realne wydaje się budowa łącznicy w okolicach Bukowna.