To jest budowa kolejnego etapu od ronda w Bobrku do autostrady. Dla Libiąża ta droga byłaby pewnego rodzaju obwodnica, ponieważ teraz mnóstwo samochodów jedzie przez Libiąż chociażby do Muzeum w Oświęcimiu - zaznacza Jacek Latko, burmistrz Libiąża.

Pierwszy etap Drogi Współpracy Regionalnej stanowi obwodnica Oświęcimia. Budowa drugiego etapu pozwoli skomunikować istniejącą strefę gospodarczą w Chełmku oraz planowaną na terenach po byłej kopalni upadowej w Libiążu. W efekcie miałaby powstać nowa strefa aktywności gospodarczej Gromiec-Bobrek. Na razie potrzebne są jednak środki na sfinansowanie budowy obwodnicy.