Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał ze starostą suskim Józefem Bałosem oraz wicestarostą Zbigniewem Hutniczakiem umowę potwierdzającą przyznanie środków na to zadanie inwestycyjne. W uroczystości uczestniczyli senator Andrzej Pająk oraz dyrektor Szpitala Marek Haber.

Całkowity koszt inwestycji – obejmującej zakup odpowiedniego wyposażenia i sprzętu medycznego – został oszacowany na 1 558 522, 24 zł. Środki z ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości 1 246 817 zł stanowią 80% kosztów zadania. 10% planowanych kosztów zadeklarował sfinansować ze środków własnych powiat suski, natomiast kolejnych 10% kosztów zakupów zostanie pokrytych ze środków ZOZ w Suchej Beskidzkiej. Realizacja zadania planowana jest na 2022 r.