- Szyb "Chrobry" służył w przeszłości do wydobycia rud cynku i ołowiu. Posiadał klatkę do jazdy załogi oraz klatkę do wydobycia rudy na powierzchnię. Wieża szybowa zostanie nierozebrana, zostanie rozebrany tylko budynek podszybowy. Planujemy ładnie oświetlić wieżę szybu "Chrobry", żeby dalej stanowiła wizytówkę miasta Olkusza - mówi Tomasz Wójcik, rzecznik prasowy ZGH "Bolesław".

Finał prac przewidziany jest na pierwsze półrocze 2025 roku. Charakterystyczna niebieska wieża, widoczna z drogi krajowej 94, liczy sobie 50 lat i nadal będzie cieszyć oczy mieszkańców i przejezdnych.

Wieża szybowa „Chrobry”, podobnie jak szyby „Dąbrówka” i „Mieszko”, była wykorzystywana do wydobywania na powierzchnię ziemi urobku z Kopalni „Pomorzany”, która rozpoczęła działalność w 1974 roku i w ciągu 46 lat wyjechało z niej ponad 90 mln ton rudy.