Obecna lokalizacja dworca ma minusy, działka jest niewielka, a na dodatek związek międzygminny utracił do niej prawo własności, działka wróciła do skarbu państwa. Dworzec powinien obsługiwać autobusy zeroemisyjne, elektryczne a w przyszłości może wodorowe. Na dworcu jest również miejsce dla postoju autobusów i ich ładowania. Kolejne wąskie gardło to wiadukt nad ul. Krakowską, który nawet po przebudowie ma 3,20, co wyklucza możliwość przejazdu pod nim większości autobusów elektrycznych  - wyjaśnia Robert Maciaszek, burmistrz Chrzanowa.

Burmistrz Chrzanowa na realizację budowy nowoczesnego dworca autobusowego w centrum miasta zamierza przeznaczyć pieniądze unijne. Jak wyjaśnia, gmina Chrzanów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ma zabezpieczone 28 mln złotych z funduszy unijnych, które w drodze bezkonkursowej gmina może przeznaczyć na realizację projektu służącego całej aglomeracji chrzanowskiej. Chodzi o to, żeby autobusy jeździły nie tylko do Libiąża, Trzebini i Jaworzna, jak obecnie, ale żeby również obsługiwały kierunek Alwerni I Babic i skomunikowały cały teren aglomeracji chrzanowskiej.


Czas wejścia w życie planów burmistrz szacuje za dwa- trzy lata. Na razie dostał zielone światło od radnych, by realizować inwestycję. Jeśli powstanie, będzie to powiatowy punkt komunikacyjny z elektrownią fotowoltaiczną na dachu i stanowiskami ładowania elektrycznych autobusów.