Sępy płowe mają ogromną rozpiętość skrzydeł, sięgającą nawet do 265 centymetrów. Dla porównania rozpiętość skrzydeł bielika to 240 centymetrów.