Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek na nieruchomość. Dotacja może wynieść połowę kosztów zakupu i montażu nowego pieca, nie może być jednak wyższa niż 4 tysiące złotych. W przypadku montażu kolektorów słonecznych i pomp ciepła dotacja to 3 tysiące złotych.

W ubiegłym roku zainteresowanie dotacjami było bardzo duże. Złożono ponad 200 wniosków, tylko połowa otrzymała wsparcie.

Według szacunków urzędu w gminie Trzebinia dymi około 1300 pozaklasowych pieców.