Stąd też pomysł o tym, żeby powołać taki organ, który ma charakter inicjatywny, konsultacyjny, opiniodawczy. Tak, żebyśmy mieli ten głos jeszcze bliżej siebie

- wyjaśnia Gębala, który od lat zabiegał o powstanie Rady Seniorów.

Nabór kandydatów do rady ogłosi starosta chrzanowski. Rada wybierana będzie spośród osób zgłoszonych przez podmioty działające na rzecz osób starszych. Kandydatami mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 60. rok życia i zamieszkują w powiecie chrzanowskim.