13-latek z powiatu olkuskiego z zasobów Internetu chciał ściągnąć plik, mający służyć do poprawy pracy  jego domowego komputera. Myślał, że w ten sposób  przyspieszy  jego działanie oraz wydajność. Nawiązał kontakty z osobami, które udostępniły ten plik. Kliknął w link i pobrał program na swój komputer.

 Chwilę później, nastolatek otrzymał  informację i zdjęcie, na którym był obraz pulpitu jego komputera oraz zdjęcie profilu na portalu szkolnym. Następnie przez komunikator 13-latek otrzymał informacje, żeby przelał za pośrednictwem BLIKA lub przez kod  kwotę 50 złotych. Wtedy chłopiec  zorientował się, że może mieć do czynienia z oszustami. Szybko wykasował pobrany program i zrestartował komputer. Jednak ta funkcja została zablokowana.  Próbował jeszcze przywrócić stan komputera  do ustawień fabrycznych, ale ta funkcja również była zablokowana przez wirusa. Wystraszony 13-latek odłączył komputer od sieci. Tego samego dnia, na numer telefonu matki 13-latka zadzwonił dyrektor szkoły z informacją, że z konta przypisanego do jej syna  wysłano  kilka informacji do nauczycieli. Sprawa trafiła na Policję. Na szczęście nastolatek na swoim urządzeniu nie miał bankowości elektronicznej jedynie aplikacje szkolne i społecznościowe.  

 

Policja przypomina, że nikt w Internecie nie jest anonimowy, a konsekwencje prawne takich zachowań są bardzo poważne.  Zgodnie z kodeksem karnym za nielegalne uzyskanie informacji grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W stosunku do małoletnich, czyli osób poniżej 18 roku życia, wszystkie działania prawne realizują rodzice lub opiekunowie prawni. Nie jest możliwe dochodzenie odpowiedzialności prawnej małoletniego pokrzywdzonego cyberprzemocą bez współpracy z rodzicami. Jeżeli sprawcą przemocy jest kolega/koleżanka ze szkoły rodzice powinni niezwłocznie zawiadomić organy jednostki w celu wyciągnięcia odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Pamiętaj!

Poruszając się po Internecie trzeba zachować szczególną czujność, bo możesz stać się ofiarą oszustwa. W sieci codziennie pojawiają się nowe sposoby działania cyberprzestępców, którzy tylko czyhają na naszą nieuwagę. Rozpowszechniane oprogramowania często są wykorzystywane do niewłaściwych celów m.in. do uzyskania zdalnego dostępu do urządzenia. Sprawcy wtedy przejmują kontrolę nad urządzeniem i wyłudzają dane, które mogą  wykorzystać w różnych celach np. do wyłudzenia pieniędzy.