Zainteresowanie poradnią od pierwszych dni jej działania jest ogromne - przyznaje lek. Izabela Kiełbalska, zastępca dyrektora ds. medycznych w szpitalu w Chrzanowie. 
"Psychiatria cieszy się dużym zainteresowaniem, a dziecięca w szczególności. Nie mamy jej zakontraktowanej przez NFZ, ale tworzona jest poradnia, która dla mieszkańców, dzieci z powiatu chrzanowskiego jest nieodpłatna" - wyjaśnia Kiełbalska.
W pierwszym miesiącu pod opieką psychiatrów znalazło się już około 30 młodych osób. To dzieci i młodzież z różnymi problemami, często uzależnieniami.
"Uzależnienie od internetu, uzależnienie od gier, ale również różnego rodzaju nieprzewidziane reakcje dzieci i tutaj rodzic przy kontakcie z lekarzem pierwszego kontaktu albo przy kontakcie ze szkołą może z naszej poradni skorzystać"- mówi Artur Baranowski, dyrektor szpitala w Chrzanowie. 
Program na razie jest pilotażowy. Psychiatrzy przyjmują dzieci i młodzież popołudniami tylko dwa razy w tygodniu. Szpital podpisał umowę z dwoma specjalistami
"Mamy zatrudnionych dwóch lekarzy rezydentów. Są już po paroletniej rezydenturze, mają pozwolenie na prowadzenie poradni. Przyjmują po kilkoro dzieci, nie jest to oczywiście dużo. Zapotrzebowanie jest dużo większe, ale zawsze można dziecko z problemami zapisać" - dodaje dr Kiełbalska. 
Chrzanów jest jednym z niewielu miejsc w Polsce, gdzie za pracę psychiatrów z młodzieżą płaci samorząd. Szpital nie ma na tego typu poradnie pieniędzy ani z ministerstwa zdrowia, ani NFZ-etu.
"Zdecydowaliśmy się na taką formę, ponieważ chcieliśmy taką poradnię uruchomić. Tutaj bardzo liczył się czas, ponieważ te problemy się nawarstwiały. Planujemy to rozszerzyć, rozmawiamy z lekarzami, żeby dali kolejne dni poradniane" - mówi dyrektor Baranowski. 
Koszt działania poradni w tym roku wyniesie 350 tysięcy złotych - połowę daje powiat, połowę pięć gmin. W tym tygodniu za przekazaniem na ten cel 35 tysięcy złotych zagłosowali już radni z Chrzanowa. 
"Coraz więcej dzieci i młodzieży ma różnego rodzaju problemy - czy to z autoagresją, czy z depresją. COVID tylko i wyłącznie spotęgował te objawy" - mówi burmistrz Robert Maciaszek.
Z pomocy lekarzy w szpitalu w Chrzanowie mogą skorzystać dzieci i młodzież z powiatu chrzanowskiego od 6 do 18 roku życia. 
W planach szpitala jest też utworzenie poradni psychologicznej również dla dzieci i młodzieży. Ma ona również oferować bezpłatną pomoc młodym mieszkańcom powiatu.