Dziki szukają pokarmu szczególnie intensywnie, gdy spadnie śnieg. Sami nauczyliśmy te zwierzęta, że jedzenie mogą zdobyć nie tylko w lesie, ale i na ich obrzeżach, gdzie są wyrzucane odpady spożywcze, podobnie jest wokół domostw. Dziki szybko się uczą i mają się bardzo dobrze, bo dwa, trzy razy w roku wyprowadzają liczne mioty po 8 - 10 młodych -  mówi Anna Rejdych.

Miesiąc temu władze Libiąża rozmieściły w gminie specjalne odstraszacze o nieprzyjemnym zapachu. Inną metodą walki z tymi zwierzętami jest odstrzał, który koła łowieckie prowadzą cały rok. Z powodu dużej liczebności dzików,  łowczy celują do nich niezależnie od wieku i płci.