- Jest to ścieżka leśna, żeby mieszkańcy zrozumieli, że to jest na terenie lasu. Na razie nie możemy tam zrobić chodnika ani lamp, ale jest szeroka. Można już tą ścieżką przejść. Powstaną nowe kwatery, ścieżki  - wyjaśniają Beata Nadzieja-Szpila, burmistrz Alwerni i Ilona Antończyk-Kępa z Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Według kosztorysu prace mają pochłonąć ponad 720 tysięcy złotych. Gmina planuje pozyskać te pieniądze z nadwyżki budżetowej i wówczas rozpocząć prace. W dalszych planach jest także budowa na nowej części cmentarza kolumbarium - miejsca na urny.