W przyszłym roku nadejdą zmiany w programie Senior-WIGOR, który adresowany jest do nieaktywnych zawodowo osób z grupy "60 Plus". Po przekształceniu program będzie się nazywał "Senior+". Zaproponowane zmiany to między innymi wprowadzenie nowej formy placówki - Klubu "Senior+". W takim klubie będzie można spędzać co najmniej 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Dla seniorów będą pomieszczenia do wspólnych spotkań i różnych aktywności takich jak gotowanie czy ćwiczenia gimnastyczne. W domu "Senior + "zapewniony będzie także ciepły posiłek.
         Na program przeznaczono 340 milionów złotych z czego w przyszłym roku będzie to 30 milionów złotych a od roku 2018 do 2020 będzie to 80 milionów złotych rocznie.
        W nadchodzących latach w Polsce będzie systematycznie przybywać osób starszych. Jak wynika z danych resortu rodziny i pracy do 2025 roku 28 procent ludności będzie miało co najmniej 60 lat. Za około 20 lat będzie to 1/3 populacji.

 

W zeszłym tygodniu o miejsce dla osób w podeszłym wieku w dzisiejszym społeczeństwie oraz ich niezbywalne prawa upomniał się papież Franciszek. W Watykanie odbyło się od dawna zapowiadane spotkanie z włoskimi seniorami, podczas którego papież otwarcie przyznał, że jest ich rówieśnikiem.

Papież wezwał instytucje i organizacje pozarządowe, by pomagały osobom w podeszłym wieku aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. "Odpowiedzialni za życie publiczne, świat kultury, wychowania i religii, jak i wszyscy ludzie dobrej woli, muszą zaangażować się w budowę społeczeństwa coraz bardziej gościnnego i obejmującego wszystkich" - powiedział papież.

 

Teresa Gut/ IAR/bp