Są to specjalistyczne łodzie mające możliwość w miarę szybkiego poruszania się i dodatkowo mogą przemieszczać się po nieogólnie dostępnych odcinkach rzek. Jak wiemy, rzeka Bug jest jedną z najdzikszych rzek w Polsce, jest utrudnione poruszanie się na niej zwykłym sprzętem. 

Do tej pory  małopolska brygada OT wysłała także  bezzałogowe statki powietrzne FlyEyE z głowicami termowizyjnymi służące do odnajdywania imigrantów nielegalnie przekraczających granicę. Żołnierze z Małopolski wspierają Straż Graniczną,  12.16. i 18. dywizję wojsk lądowych oraz żołnierzy z Lubelskiej i Podlaskiej Brygady OT.  

Jak dodaje por. Trębacz,