Ta wystawa ucieszy wszystkich miłośników pięknej książki. Alina Kalczyńska to wielka mistrzyni książki artystycznej, artystka o subtelnej wyobraźni i niezwykłych umiejętnościach.

Jak mówi od lat mieszkająca we Włoszech artystka, ideą powstania tego typu publikacji jest chęć uchronienia cennego rękopisu i nadania mu odpowiedniej oprawy graficznej.

Na wystawie zobaczyć można książki artystyczne z ostatnich 20 lat, podzielone na trzy główne nurty: książki artystyczne, książki autorskie i książki z oryginalnym rękopisem.

Książka autorska – zaprojektowana i zrealizowana przez Artystkę. Często nie zawiera tekstu, a jedynie, serię wyobrażeń malarskich, graficznych, przestrzennych… Na wystawie zobaczyć będzie można książkę – obiekt Sześćdziesiąt pieczęci (Sessanta sigilli), która „opowiada” o zetknięciu Aliny Kalczyńskiej z kulturą chińską. Inne prezentowane książki to Apulia I, Salento oraz Lux, gdzie inspiracją jest światło i kolory południa Włoch. Od 20 lat Artystka latem przenosi swoją pracownię do Otranto, gdzie powstała większość jej książek autorskich. Również w Otranto powstają książki na papierach czerpanych.

Książka z oryginalnym rękopisem – książki lub teki zawierające rękopis poety lub pisarza. Ideą powstania tego typu publikacji jest chęć uchronienia cennego rękopisu i nadania mu odpowiedniej oprawy graficznej. Na wystawie prezentowane będą rękopisy Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Julii Hartwig, Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej oraz poetów włoskich: Silvany Lattmann, Aldy Merini, Mary de Rachewiltz. Większość książek z rękopisami poetów polskich będzie pokazywanych po raz pierwszy w Muzeum Manggha.


Alina Kalczyńska – urodzona 20 października 1936 roku w Mszanie Dolnej. W 1959 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskując dyplom z wyróżnieniem z drzeworytu i grafiki książki.

Artystka zajmuje się grafiką wydawniczą, plakatem, drukami bibliofilskimi i drzeworytem, szczególnie barwnym, w małych nakładach, drukując samodzielnie.Od 1972 roku jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników XYLON oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliofili AIB w Paryżu.

W 1980 roku poślubiła wydawcę Vanniego Scheiwillera i przeniosła się do Mediolanu. Przez dwadzieścia lat współpracuje z wydawnictwami męża, zajmuje się szatą graficzną książek, ilustruje swoimi drzeworytami wiele tomików poetów polskich (Hebert, Miłosz, Szymborska), które dzięki niej zostają publikowane po raz pierwszy we Włoszech, a także autorów włoskich czy zagranicznych (Rebora, Montale, Merini, Lattmann, Frenaud, Pound, Lu Xun, Su Wu, Ai Qing).

Poza pracą artystyczną i wydawniczą artystka zaangażowana jest aktywnie w wymianę kulturalną między Polską a Włochami: organizowała w latach osiemdziesiątych wystawy grafiki polskiej z własnej kolekcji w Mediolanie, Krakowie, Oderzo, Piacenzy i Rzymie oraz wystawy bibliograficzne wydawnictw Vanniego Scheiwillera w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Asconie, Rzymie i Nowym Jorku.

Po śmierci męża, w latach 1999 – 2005 porządkuje historyczne archiwum wydawnictw ojca Giovanniego i Vanniego Scheiwillerów „All’Insegna dell Pesce d’Oro”. Publikuje książki związane z historią wydawnictwa i książki artystyczne.


Wystawa czynna od 17 października do 18 listopada 2012