Ukazał się nowy, 8-już nowy numer kwartalnika Herito - pisma wydawanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury.

Komu i czemu służą dziś historia i pamięć - to jedno z głównych pytań przewijających się w tym numerze magazynu. Jeżeli dzisiejszy świat jest w tym samym stopniu mozaiką narodów i ich historii, co tkanką społeczeństw z ich pamięcią, to powstała miedzy nimi sfera jawi się jako pole napięć.

W kolejnym, ósmym już, numerze kwartalnika Herito o narodach w kontekście historii i pamięci piszą m.in. Dan Diner, Miroslav Hroch, Zdzisław Najder, Miroslav Michela, Rober Traba, Wojciech Wilczyk. Z Krzysztofem Czyżewskim, dyrektorem artystycznym Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, rozmawia Joanna Sanetra-Szeliga; Agnieszka Zabłocka-Kos analizuje ideę i konkurs Muzeum Bauhausu w Weimarze; Katarzyna Jagodzińska pisze o niedoszłym warszawskim Muzeum Sztuki Współczesnej a fiasko tego projektu komentują Piotr Piotrowski i Jarosław Suchan.
Refleksjami z lektur i wystaw dzielą się Maria Poprzęcka, Łukasz Galusek i Magdalena Ujma, Maciej Czerwiński i Paweł Jarosz. Numer zamykają eseje o krajobrazie Prus Wschodnich i zaginionym Królewcu Janusza Sepioła oraz o kolekcjonerach sztuki w dawnej Łodzi Dariusza Kacprzaka.

Kwartalnik Herito jest forum dyskusji o Europie Środkowej, o jej dziedzictwie, kulturze, współczesności i przyszłości.