Fundacja Księdza Siemaszki, dzięki dofinansowaniu z Instytutu Teatralnego, z projektu Lato w Teatrze przygotowuje projekt, tym razem kolonii teatralno-ekologicznych dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej z Małopolski oraz Dolnego Śląska. Ideą jest zapewnienie darmowego wypoczynku, oraz warsztatów edukacyjno-twórczych dla młodzieży ze środowisk uboższych.

Projekt SZTUKA DLA ZIEMI, o charakterze ekologiczno-teatralnym ma poszerzać świadomość ekologiczną uczestników, pogłębiać doświadczanie środowiska naturalnego, uczyć postaw proekologicznych. Uwrażliwić młodzież na walory miejsca, w którym żyją. Chcemy w tym projekcie przybliżyć uczestnikom możliwość działań artystycznych na bazie kontaktu z naturą. Jednocześnie przygotować młodych ludzi na świadomy odbiór sztuki, która powstaje na granicy teatru i performancu. Mamy nadzieję sprawić, że wiedza o warsztacie aktorskim, a przede wszystkim wspólne tworzenie zespołu przygotowującego wydarzenie teatralne sprawi, że młodzi ludzie nabiorą pewności siebie. W ramach powstałego zespołu 30 młodych ludzi w wieku gimnazjalnym i licealnym, będzie mogło rozwijać swoje zainteresowania w 6 grupach: aktorskiej, dziennikarsko-dramaturgicznej, scenograficzno-inscenizacyjnej, muzycznej, bio-art performance oraz fotograficznej. Uczestnicy będą mieli możliwość na własne poszukiwania teatralne w ramach realizowanego przedstawienia końcowego. Spotkanie w pracy z zawodowymi artystami oraz doświadczonymi animatorami kultury, ma być ich samodzielną, kreatywną przygodą. Rezultatem ich pracy będą dwa spektakle w Piekarach i we Wrocławiu.

Projekt jest realizowana z myślą o 30 uczestnikach(wieku gimnazjalnym i licealnym), którzy w ciągu dwóch tygodni będą mieli możliwość rozwijać swoje zainteresowania pod okiem profesjonalnych instruktorów.

27 LIPCA 2012 ROK, PIEKARY POD KRAKOWEM
28 LIPCA 2012 ROK, KLUB POD KOLUMNAMI WE WROCŁAWIU W DZIELNICY NADODRZA


Lato w Teatrze – oferta teatralna dla uczniów, którzy z różnych przyczyn
spędzają wakacje w swojej miejscowości. Między 30 czerwca a 31 sierpnia 2012 roku
w dwudziestu sześciu miastach i miasteczkach w całej Polsce odbywają się teatralne
półkolonie i warsztaty, podczas których młodzi widzowie poznają teatr pod opieką
profesjonalnych artystów, wspólnie przygotowując spektakl. Dzięki projektowi teatr
staje się atrakcyjnym ośrodkiem działań twórczych i edukacyjnych również w czasie
wakacji. Lato w teatrze jest projektem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
koordynowanym przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

kontakt: Ewelina Marciniak, e-mail: [email protected] ,